ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΤΑΚΗΣ», ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

 • Μετακομίσεις Μεταφορές παντός τύπου
 • Ανυψωτικό μηχάνημα / Οργανωμένη ανυψωτική μετακόμιση
 • Φορτώσεις / Εκφορτώσεις οικοσκευών
 • Ιδιόκτητα φορτηγά
 • Ψυγειομεταφορές
 • Εξειδίκευση σε βαρέα και ογκώδη αντικείμενα
 • Εμπειρία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα
 • Ασφαλείς μεταφορές / Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
 • Συναρμολόγηση - Αποσυναρμολόγηση επίπλων
 • Σύνδεση - Αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών
 • Αποθηκεύσεις επίπλων - εμπορευμάτων - οικοσκευών