ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΜΠΑΛΑΖ

  • Συσκευάζουμε με προσοχή τις οικοσκευές και τον εξοπλισμό σας, ώστε να φτάσουν άθικτα στον προορισμό τους
  • Συσκευασία επίπλων - ενδυμάτων - υαλικών
  • Συσκευασία με τα πλέον κατάλληλα υλικά, αρίστης ποιότητας
  • Ενισχυμένα χαρτοκιβώτια
  • Συσκευασία με προστατευτικά υλικά (αεροχάρτ, αεροπλάστ)
  • Χαρτοντουλάπες